صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

کاربران گرامی

به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی یکماهه به پایگاه (AGU(American Geophysical Union از تاریخ 7/12/89 میسر گشته است. پوشش موضوعی پایگاه ژئوفیزیک، شیمی خاک، دیرینه شناسی، شناخت اتمسفر، نجوم، کاوش سیارات و ... است. به منظور استفاده از پایگاه به لینک زیر مراجعه فرمایید:

American Geophysical Unionلينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   دسترسی به پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

برقراری دسترسی آزمایشی‎ ‎به پایگاه ‏AGU: American Geophysical Union | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.
خدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.