صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

کاربران
گرامی به اطلاع می رساند دسترسی دائمی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys از طریق
پیوند زیر برقرار گردیده است. لازم به ذکر است برای استفاده از این
پایگاه، نرم افزار جاوا باید روی سیستم نصب باشد. همچنین می توانید با
مراجعه به صفحه Databases وب سایت از این پایگاه استفاده نمایید. 


Reaxysراهنما


لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   دسترسی به پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

برقراری امکان دسترسی دائم به پایگاه Reaxys حوزه شیمی | 1 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.
خدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.