صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی


کاربران گرامیبه اطلاع می رساند پیرو درخواست دانشگاه فردوسی مشهد, دسترسی آزمایشی یکماهه تا تاریخ (15/12/89) به پایگاه الکترونیکی GALE(Academic Onefile, GVRL,GreenR,Global Issues) از طریق پیوند زیر برقرار گردیده است. این پایگاه
متشکل از بیشترین ژورنالهای طبقه بندی شده در 700 حوزه موضوعی با 14745
عنوان مقاله است و 6000 مورد از آن به صورت تمام متن می باشد.


Gale Databases


راهنما
لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   دسترسی به پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

دسترسی آزمایشی سه ماهه به پایگاه الکترونیکی Gale | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.
خدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.