صفحه مناسب براي چاپگر

عمومیکاربران گرامی


به اطلاع مي رساند دسترسي آزمايشي دو ماهه به کتابخانه الکترونيکي:


FSTA (Food Science and Technology Abstracts)


در حوزه های موضوعی تغذيه و صنايع غذايي،تکنولوژي
غذائي، علوم غذائي، تغذيه، زيست شيمي، فيزيک، مهندسي، تغذيه – اقتصاد
منزل،انگور، انگور – پرورش، تکنولوژي زيستي، شيمي، ميکروبيولوژي، سم
شناسي، اقتصاد و تجارت، کارخانجات، کنترل کيفيت، خودکاري، صنايع کشاورزي...
ازتاريخ 18/10/89 و
از طريق پيوند زير برقرار گرديده است:
لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   دسترسی به پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

دسترسی به پایگاه‎ ‎الکترونیکی‏‎)‎‏‏FSTA (Food Science and Technology Abstracts | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.
خدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.