صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

کتابخانه دانشکده علوم برگزار می کند:


کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی: با تاکید بر حوزه علوم پایه


(ISI- Ebsco- proQuest- scopus- Oxford- Springer- Wiley- Sage- Taylor- Science direct ...)


زمان: سه شنبه 1389/10/07


ساعت: 12- 14 


مکان: کلاس شماره 25برای ثبت نام به کتابخانه دانشکده علوم مراجعه فرمایید


پوستر کارگاه.


modules/Submit_News/uploads/______copy1.doc

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   دسترسی به پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

کتابخانه دانشکده علوم برگزار می کند: کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.
خدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.