بخش مجلات کتابخانه:

این بخش دارای مجلات تخصصی در حوزه های تخصصی دانشکده می باشد. در این بخش بالغ بر 450 عنوان مجله لاتین و 93 عنوان مجله فارسی نگهداری می شود. این بخش بصورت نظام قفسه باز اداره می شود.

وظایف بخش مجلات: 846

راهنمایی مراجعان در یافتن مقالات و آموزش نحوه استفاده از نشریات

تهیه کپی مقالات برای مراجعان

پیگری امور مربوط به خرید، سفارش، دریافت و آماده سازی نشریات

مرتب کردن نظم مجلات در قفسه ها

امور مربوط به ترمیم و صحافی مجلات

قوانین و مقررات بخش مجلات:

هر نوع کپی برداری از مجلات با هماهنگی مسول بخش می بایست انجام شود

خارج کردن منابع از بخش ممنوع می باشد و فقط با اجازه مسول بخش امکان پذیر است

هزینه کپی برداری مطابق تعرفه های مصوب دریافت می شود

استفاده کنندگان این بخش شامل اساتید، دانشجویان، کارکنان دانشگاه فردوسی و اعضای طرح غدیر و طرف قرار داد کتابخانه می باشند.

2684 :تعداد دفعات بازیدخدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.