معرفی بخش امانت

این بخش از کتابخانه دارای کتابهای تخصصی فارسی و لاتین  در رشته های شیمی، فیزیک، زمین شناسی و زیست شناسی و همچنین سایر کتابهای مورد نیاز کاربران می باشد. بخش امانت بصورت نظام قفسه باز می باشد و کتب بر اساس نظام رده بندی گنگره نظم یافته اند.

وظایف بخش امانت:              IMAG0121

· امور مربوط به مدیریت سیستم امانت

· راهنمایی مراجعان جهت استفاده از سیستم های جستجو و پیدا کردن منابع اطلاعاتی

· امور مربوط به صحافی و ترمیم کتب                                                    

· مرتب کردن قفسه های کتاب

· مشارکت فعال در امر خرید کتاب و اولویت بندی خرید منابع؛

· شناسایی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان و اساتید و تهیه کتابها و منابع اطلاعاتی مناسب

· کنترل اطلاعات کتب جدید در سیستم و پیگیری رفع اشکالات توسط کتابخانه مرکز ی

· همکاری با سایر بخشهای کتابخانه جهت ارائه خدمات کاربرمدار و با کیفیت به کاربران

قوانین و مقررات بخش امانت:

· ساعت کار بخش امانت همه روزه به جز پنج شنبه ها از ساعت30/7 تا16 می باشد.

· مدت امانت کتابها به دانشجویان و اعضا هئیت علمی دانشکده و سایر مراجعان بر اساس آیین نامه تدوین شده به شرح ذیل می باشد:

· دانشجویان دکتری : 8 عنوان کتاب از دانشکده مربوطه به مدت یکماه و  4 عنوان کتاب از سایر کتابخانه ها به مدت 2 هفته

· دانشجویان کارشناسی ارشد : 6 عنوان کتاب از دانشکده مربوطه به مدت یک ماه و 4 عنوان کتاب از سایر کتابخانه ها به مدت 2 هفته 

· دانشجویان کارشناسی : 3 عنوان کتاب از دانشکده مربوطه و 3 عنوان کتاب از کتابخانه مرکزی به مدت 2هفته

· دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر دانشگاهها می توانند با ارایه کارت غدیر از امکانات کتابخانه استفاده نمایند.

· هر یک از اعضای کتابخانه که کتابهای در دست امانت خود را با تاخیر تحویل دهند مطابق قوانین کتابخانه جریمه خواهند شد و در صورت تکرار به صورت موقت کارت آنها مسدود می گردد

· جریمه دیرکرد کتاب در هر روز 50 تومان می باشد.

· جریمه دیرکرد کتابهایی که برای سالن مطالعه به امانت داده می شوند ساعتی 20 تومان می باشد.

کتابهایی که توسط فردی دیگری رزرو شده باشد در صورت تاخیر در بازگشت جریمه هر روز 200 تومان خواهد بود.


2990 :تعداد دفعات بازیدخدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.