سوالات متداول

1- چگونه می توانیم کتاب امانت بگیریم؟ 

2- آیا امکان امانت یا رزرو کتب به صورت غیرحضوری وجود دارد؟

3- شرایط عضویت کتابخانه چیست؟

4- کتاب امانت گرفته شده چگونه تمدید می شود؟

5- در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟

6- آیا امکان استفاده از سیستم  امانت کتابخانه در خارج از دانشگاه نیز وجوددارد؟

7- چگونه می توانم کلمه عبور خود را برای استفاده از امکانات امانت تحت وب تغییر دهم؟

8- تسویه حساب با کتابخانه چگونه صورت می گیرد؟

9- نظام رده بندی کتابخانه چیست و شیوه استفاده از آن چگونه است؟  

10- چگونه می توانم کتابهای امانی خود را مشاهده کنم؟


2273 :تعداد دفعات بازیدخدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.