منابع اطلاعاتی گروه زمین شناسی

علاوه بر پایگاههای اطلاعاتی زیر می توانید در قسمت پایگاههای اطلاعاتی مشترک همه رشته ها به جستجو بپردازید. لینک زیر:

عمومی مشترک همه رشته ها


ELSEVIER

Title List

Type: E-journal

Format: Full text / Image

Archive Access: 1998 - current

Subject Coverage: Agricultural & Biological Sciences, Art & Humanities, Computer Sciences, Chemistry ...  All Sciences 


SPRINGER 

Title List

Type: E-journal

Format: Full text

Archive Access: 1998

Subject Coverage: Architecture & Design, Behavioral Science, Biomedical & Life Sciences, Business & Economics, Chemistry & Material Science, Computer Science, Earth & Environmental Science, Engineering, Humanities & Social Science & Law, Mathematics & Statistics, Medicine, Physics & Astronomy, Professional Computing & Web Design


Georef

بانک اطلاعاتی Georef  توسط موسسه زمين شناسان آمريكا تهيه شده است. اين پايگاه بيش از 3500 مجله، كتاب، گزارشات دولتي، پايان نامه و ... را شامل مي شود.  اين پايگاه حاوی 3000000  میلیون رکورد در تمامی زمینه های موضوعی کانی شناسی , زمین شناسی، سنگ شناسی , دیرین شناسی , ژئو فیزیک, لرزه شناسی می باشد.

3254 :تعداد دفعات بازیدخدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.