كتابخانه هاي مهم جهان

 

 

جستجوي بيش از 18000 كتابخانه بر اساس نام كشورهاي جهان

فهرست کامل وب سايت های کتابخانه های ملی دنيا

كتابخانه ها در راهنماي گوگل (Google Directory)

راهنماي كتابخانه هاي دنيا (بر اساس نوع كتابخانه و كشور)  

فهرست الفبايي كتابخانه ها در خدمات كتابخانه اي دانشگاه آكسفورد  

فهرست الفبايي كتابخانه هاي ملي از دانشگاه كوئينزلند استراليا

دسترسي به وب سايت كتابخانه هاي جهان بر اساس نوع آنها  

كتابخانه بريتانيا (BL)  

كتابخانه كنگره آمريكا  

كتابخانه ملي پزشكي آمريكا (NLM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2191 :تعداد دفعات بازیدخدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.