مراکز تحقیقاتی ایران

مراكز تحقيقاتي

·        آزمایشگاه  فنی مکانیک و خاک

·        انتستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري 

·        ايده پردازي كاربردي در فناوري نانو

·        پژوهشكده رويان

·        پژوهشگاه پلمير و پتروشيمي ايران

·        پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

·        پژوهشگاه مواد و انرژي

·        پژوهشگاه نیرو

·        جشنواره بين المللي خوارزمي

·        ستاد ويژه توسعه فناوري نانو

·         گروه ترويج فناوري نانوي شبكه تحليل گران تكنولوژي ايران

·        مركز پژوهش نجوم و اخترفيزيك مراغه

·        مركز تحقيقات ملي مهندسي ژنتيك و بيو تكنولوژي 

·        مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

·        مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

·        مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

·        مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

·        موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي

·        موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور

·        موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

·        موسسه مطالعات بین المللی انرژی

·        هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

·        سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

·        شبكه : سرن بزرگترين مركز تحقيقات فيزيك هسته اي جهان :فيزيك هوپا

·        مركز تحقيقت فيزيك پزشكي

·        شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو

·        مركز تحققات شيمي رازي دانشگاه آزاد اسلامي شهر ضا

·        مركز پژوهش شمي محيط زيست دانشگاه فردوسي

·        پژوهشگاه صنعت و نفت

·        پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

·        مرکز پژوهشی شیمی پپتید دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

·        مركز تحقيقات بيو شيمي و بيو فيزيك

·        مركز تحقيقات محيط زيست ايران

·        مركز تحقيقات توسعه زيست فناوري

·        مركز تحقيقات محيط زيست و توسعه پايدار

·        مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي 

·        پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور 

·        مركز پژوهش هاي كاربردي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور  

 

3991 :تعداد دفعات بازیدخدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.